Reinigen roetfilter

In veel moderne voertuigen met een dieselmotor is tegenwoordig een roetfilter ingebouwd. Dit om te voorkomen dat schadelijke roetdeeltjes in ons milieu terecht komen. Een goede zaak, maar soms leidt het tot problemen bijvoorbeeld, dat het roetfilter verstopt raakt. Het lampje op het dashboard gaat dan branden en actie is dan noodzakelijk. Vaak is het vervangen van het roetfilter helemaal niet nodig en is een goede reiniging afdoende. Wij laten roetfilters reinigen door Diesel Büchli. U heeft er geen omkijken naar. Wij hebben als Diesel Büchli partner een snelle verbinding met Büchli in Harderwijk, zodat het gereinigde filter ook weer snel terug is.

Roetfilterreiniging Klik hier voor het filmpje

De roetfilterreiniging maakt het roetfilter weer helemaal leeg. Logisch natuurlijk, maar er wordt niet alleen roet verwijderd. Ook is er as opgesloten in de kanalen dat afkomstig is van de verbranding van bijvoorbeeld motorolie. Daarnaast zijn er andere stoffen die vastlopen in de roetfilterkanalen onder andere reststoffen van additieven. Middeltjes die ingebracht worden in het uitlaatkanaal kunnen deze stoffen niet bevrijden. Hooguit wordt een deel van het roet omgezet waardoor er weer doorstroming is. Het lampje op het dashboard is dan weliswaar uit, maar zal versneld weer gaan branden. De roetfilterreiniging zoals wij die bieden haalt deze stoffen er wel uit en is dan ook het enige echte alternatief voor een nieuw roetfilter.

Uiteraard is het van belang te weten waardoor het roetfilter volgelopen is of deze oorzaken weg te nemen zijn. Enkele oorzaken kunnen zijn: 

  • Wanneer onvoldoende warmte voorhanden is, loopt de omzetting gevaar en het filter vol. Bijvoorbeeld als er alleen korte stukjes mee gereden wordt, of als het regeneratiesysteem in de auto niet naar behoren werkt.
  • Als er olie in het uitlaatkanaal terecht komt door bijvoorbeeld een kapotte turbo wordt de werking van het roetfilter bemoeilijkt. Verstopping maar ook blijvende schade ligt dan op de loer.
  • Door een slechte verbranding wordt er overmatig veel roet ontwikkeld. Zoveel dat het roetfilter het niet kan bijbenen.
  • Wanneer er een additief gebruikt wordt om de regeneratie te versnellen, blijft er een klein beetje restproduct achter in het roetfilter. Dit residu kan niet worden geregenereerd en hoopt zich op den duur op.

Tijdens de hele levensduur wordt er steeds een klein beetje as uitgestoten door de motor. Afkomstig van brandstof en motorolie. Dit as kan niet door het filter heen, wordt ook niet geregenereerd en blijft dus achter. Op de lange duur neemt het een behoorlijke plaats in, die niet meer gebruikt kan worden voor het omzetten van roet naar CO2, Waardoor ook hierdoor de omzetting van roet problematisch wordt.